Donatie

Wat is u de optocht waard?

Zoals bij vele stichtingen en verenigingen wordt er een beroep gedaan op het bedrijfsleven voor sponsoring, zo ook bij ons. Hier zijn wij de Wehlse en uit omliggende plaatsen de ondernemers erg dankbaar voor.

Door de verplichte wet- en regelgeving die ons als Stichting Kindercarnaval “De Lollige Snuiters” door de gemeente worden opgelegd en mede door het stoppen van de Scouting Wehl mbt tot het leveren van verkeersregelaars voor onze mooie optocht moeten wij extra kosten maken. Hieronder vallen het opstellen van een verkeersplan, professionele verkeersregelaars, EHBO-bikers en toiletvoorzieningen. Dit alles om de veiligheid van u als deelnemer en als toeschouwer te kunnen waarborgen.

Draagt u de Wehlse carnavalsoptocht als deelnemer, toeschouwer of als inwoner een warm hart toe en wilt u dat de optocht door ons mooie Snuutersderp kan blijven trekken, wordt dan donateur.

Wij rekenen op uw steun en zijn blij met elke gift !

Stichting kindercarnaval “De Lollige Snuiters”
Rabo rekening : NL27RABO 0157299813
Onder vermelding van : Donateur